Paisatge visual / Paisatge sonor

Paisatge visual / Paisatge sonor (2006-2009)  és el resultat de la recerca i reflexió sobre els canvis del paisatge, sobre les persones i el paisatge canviant.

Aquest treball parteix de la documentació gràfica i sonora d'un espai rural mentre s'hi construeix un aeroport.

 

Aquest treball comprèn les següents obres:
1. Resum 01 + Resum 02: díptic format per fotografia color sobre dibond de 80x53,5 cm. i vídeo de 3 minuts.
2. Verds i grocs tenyeixen homes: vídeo, 5 minuts.
3. Màquines i mosques es belluguen arran de terra: vídeo, 5 minuts.
4. Paisatge visual / Paisatge sonor: cd interactiu.
5. Resum 03: carbonet sobre paper, 20x47 cm.

Mostrades a l’exposició Territori Lleida al Centre d’Art la Panera (gener-abril, 2010).

 

Fotografies 1i 2: frames de video,  

Foto de l'exposició: J.V. Pou

 

 

 

Visual landscape / soundscape (2006-2009) is the result of a research and the reflection about changes on landscape, on people. This work is based on the graphic and sound of a rural area while an airport is built.

 

This project includes the following works:
1. Summary 01 + Summary 02: diptych consisting of color photography on dibond 80x53,5 cm. and video of 3 minutes.
2. Green and yellow stained men: video, 5 min.
3. Machines and flies move next to ground: video, 5 min.
4. Visual landscape / Soundscape: interactive cd.
5. Summary: charcoal on paper, 20x47 cm.

 

Displayed in the exhibition Territori LLeida at Centre d'Art la Panera (January-April, 2010).

 

Photos 1i 2: frames of video,  

Photo of the exhibition: J.V. Pou

 

© 2016 by Enriqueta Vendrell

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
evendrell_frame_video_maquines_i_mosques_es_belluguen_arran_de_terra_06

Go to link